Constituidas en Galicia as primeiras Sociedades de Fomento Forestal (Sofor)

En Galicia, o minifundio do monte é un problema que dificulta a xestión e o aproveitamento forestal. Hai preto de 700.000 propietarios de monte, cada un con parcelas dispersas que rondan de media os 2-3 ferrados.

Vía Campo Galego

Foto por Luciano Meirelles